Obnova bytových domov

Každoročne spracujeme viac než desiatku projektov v oblasti Obnovy bytových domov a Zníženia energetickej náročnosti budov. Absolútna väčšina našich projektov je podporená z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom ponúkame aj službu asistencie a spracovania žiadosti o tento bezúročný úver.
Obnova bytového domu v našom poňatí znamená presne definovať, čo je potrebné na bytovom dome opraviť a zladiť to s možnosťami jeho fondu opráv. Za účelom diagnostiky používame modernú techniku vrátane vlastnej termokamery a drona. Po dôkladom zameraní a skreslení skutkového stavu detailne posudzujeme jednotlivé konštrukcie a prvky z hľadiska stavebnej fyziky, najmä čo sa týka tepelnotechnických parametrov a požiarnych požiadaviek. K dispozícii máme moderný softvér, ktorý nám umožňuje konštrukcie spoľahlivo a zodpovedne posúdiť a optimalizovať. Rovnako spracúvame vizuálne návrhy fasády bytových domov tak, aby zákazník dostal produkt spĺňajúci nielen vysoké technické, ale aj estetické nároky.
Obnova domu, ul. TřebíčskaTyp: novostavba
Projekt: 2015
Lokalita: Humenné
Obnova domu, ul. Třebíčska
Typ: rekonštrukcia
Projekt: 2015
Lokalita: Humenné
Obnova domu, ul. DuchnovičovaTyp: rekonštrukcia
Projekt: 2015
Lokalita: Humenné
Obnova domu, ul. NemocničnáTyp: rekonštrukcia
Projekt: 2012
Lokalita: Humenné
Obnova domu, ul. Kukučínova